2023. gada 6. septembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti (turpmāk – priekšlikums). Priekšlikuma mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti brīvu pārvietošanos visā Eiropas Savienībā (turpmāk – ES).

Priekšlikums paredz ieviest vienotu pieeju noteiktu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā personām ar invaliditāti, tām īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzturoties kādā ES dalībvalstī. Tas nodrošinātu, ka neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī persona ar invaliditāti atrodas, tai ir tiesības saņemt noteiktu atbalsta pakalpojumu klāstu. Tādejādi priekšlikums paredz ieviest vienotu:

  1. Eiropas invaliditātes karti, kas kalpos kā atzīts invaliditātes statusa apliecinājums visā ES, nodrošinot vienlīdzīgas iespējās saņemt pakalpojumus ar atvieglojumiem publiskajā un privātajā sektorā;

  2. Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti, kas ļaus izmantot stāvvietu piekļuvi personām ar invaliditāti uz vienotiem nosacījumiem visās dalībvalstīs.

Priekšlikums paredz, ka direktīva neskar pabalstus sociālās drošības jomā, īpašus vai uz iemaksām nebalstītus pabalstus, sociālo palīdzību, ilgstošos pakalpojumus personu ar invaliditāti rehabilitācijai, pakalpojumus, kam ir paredzēti īpaši nosacījumi un individuāls izvērtējums. Papildus drukātai Eiropas invaliditātes kartei un Eiropas stāvvietu kartei personām ar invaliditāti dalībvalstīm jāparedz arī digitāls šo karšu formāts.

Papildus nākotnē direktīva tiks attiecināta arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas legāli uzturas dalībvalstī.

Kontaktpersona:

Dace Kampenusa

Vecākā eksperte
dace.kampenusa [at] lm.gov.lv