Vides piekļūstamības labās prakses piemēri ES fondu līdzfinansētājos projektos (05.01.2022.)

Gala ziņojums par vides piekļūstamības ekspertu konsultācijām ES fondu projektu īstenošanas vietās (03.01.2022.)

Novērtējums par vides piekļūstamības pašnovērtējumu augstākās izglītības iestādēs. (03.01.2022.)

Pētījums par asistenta pakalpojuma saņēmēju viedokli (29.12.2021.)

Seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina apmācības bezdarbniekiem  un darba meklētājiem (20.12.2021)

Brošūra par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (10.11.2021.)

Pētījums par asistenta pakalpojumu pašvaldībā (27.10.2021.)

Vides pieejamības ekspertu konsultācijas. (22.06.2021.) .

Seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina apmācības bezdarbniekiem  un darba meklētājiem. (06.05.2021.) 

Aptauja par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību. (26.04.2021.)

Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs (20.04.2021.)

Seminārs par vides un informācijas piekļūstamību (17.03.2021 )

LM veic cilvēku ar invaliditāti aptauju (17.12.2020)

Seminārs par vides pieejamību deinstitucionalizācijas projektos (19.11.2020.)

Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu (16.09.2020.)

Sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un loma mūsdienu sabiedrībā (20.08.2020.)

Personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti (14.07.2020.)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums (13.07.2020.)

Labklājības ministrija rīko seminārus par iekļaujošu dizainu un vides pieejamības pašnovērtējumu (16.06.2020.)

Diskusija par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (10.06.2020.)

Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (03.05.2020.)

LM pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju. (04.03.2020.)

LM uzsāka pētījumu “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” veikšanu. (27.02.2020.)

Pieredzes apmaiņas vizītes Oslo un Boras pilsētās.(30.09.2019) 

Festivālā “Lampa” (Cēsis, 28.-29.jūnijs) kopā piedalās Labklājības ministrija un Veselības ministrija un aicina ikvienu pievienoties “Iesaistes teltij” (28.06.2021-29.06.2021) .